Offentlig försvarare

En offentlig försvarare (försvarsadvokat) förordnas av domstol. En misstänkt som har rätt till offentlig försvarare har rätt att begära vilken advokat som helst under förutsättning att advokaten kan åta sig målet.

Advokat Gustaf Linderholm åtar sig uppdrag som offentlig försvarare i brottmål. Vi tillser att du som klient får en rättvis behandling. Vi tillser att våra klienter alltid har med sig en advokat vid polisförhör eller andra viktiga utredningsåtgärder, oavsett målets storlek.


Vem har rätt till en offentlig försvarare?
Förutsättningarna för att få en offentlig försvarare regleras i rättegångsbalken 21 kap. 3 a §. Är den misstänkte anhållen eller häktad skall offentlig försvarare förordnas för honom av domstol, om han begär det.

Offentlig försvarare skall också på begäran förordnas för den som är misstänkt för ett brott, för vilket inte är stadgat lindrigare straff än fängelse i sex månader. Offentlig försvarare skall därutöver förordnas:

  • om den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen av brottet,
  • om försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som skall väljas och det finns anledning att döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening,
  • om det i övrigt föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig före, under och efter brottmålsprocessen.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen